Giảm giá 25% khi mua sim gphone vnpt

July 30, 2017, 7:36 am

Nhân dịp quốc khánh 02/09/2018, www.simgphone.com giảm giá ngay 25% khi khách hàng đăng ký sủ dụng điện thoại cố định không dây gphone vnpt. Với sim gphone vnpt, khách hàng có thể di chuyển khắp nơi trên toafn quốc mà vẫn cầm theo được số cố định.

Chắc hẳn ai cũng biết những lợi ích mà gphone vnpt đem lại, tôi không nhắc lại thêm nữa.Bài viết này xin chỉ đưa ra danh sách các sim gphone vnpt số đẹp ,giá rẻ cho khách hàng lựa chọn.

Lưu ý, giá này đã được giảm giá 25%,và đã bao gồm máy điện thoại tặng kèm avio a27 2 sim 2 sóng.

BẢNG SỐ ĐIỆN THOẠI GPHONE CẬP NHẬT MỚI NHẤT -LH:0916 358 358
STT SỐ GPHONE GIÁ (VNĐ) LOẠI SIM KÈM MÁY
1 39044444 3.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
2 39144444 3.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
3 39.124.444 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
4 39.194.444 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
5 39.021.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
6 39.031.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
7 39.041.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
8 39.131.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
9 39.141.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
10 39.181.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
11 39.921.111 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
12 39.025.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
13 39.027.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
14 39.031.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
15 39.032.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
16 39.037.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
17 39.041.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
18 39.042.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
19 399044999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
20 39.045.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
21 39.046.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
22 39.047.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
23 39.052.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
24 39.053.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
25 39.057.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
26 39.063.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
27 39.065.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
28 39.068.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
29 39.102.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
30 39.103.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
31 39.105.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
32 39.106.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
33 39.107.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
34 39.108.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
35 39.110.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
36 39.120.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
37 39.132.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
38 39.141.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
39 39.142.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
40 39.143.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
41 39.145.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
42 39.146.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
43 39.148.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
44 39.153.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
45 39.163.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
46 39.165.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
47 39.171.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
48 39.172.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
49 39.173.999 2.000.000 Sim Gphone Hà Nội Máy AVIO A27
50 39.180.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
51 39.187.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
52 3.91.94.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
53 39.947.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
54 85.823.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
55 85.862.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
56 85.871.999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
57 85890999 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
58 33.504.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
59 35.204.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
60 39.014.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
61 39.015.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
62 39.019.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
63 39.021.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
64 39.024.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
65 39.025.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
66 39.031.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
67 39.032.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
68 39.034.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
69 39.035.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
70 39.042.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
71 39.044.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
72 39.045.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
73 39.052.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
74 39.053.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
75 39.063.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
76 39.065.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
77 39.069.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
78 39.103.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
79 39.104.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
80 39.124.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
81 39.129.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
82 39.134.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
83 39.141.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
84 39.142.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
85 39.143.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
86 39144888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
87 39.145.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
88 39.146.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
89 39.149.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
90 39.152.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
91 39.153.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
92 39.162.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
93 39.164.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
94 39.165.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
95 39.171.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
96 39.172.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
97 39.173.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
98 39.174.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
99 39.175.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
100 39.176.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
101 39.184.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
102 39187888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
103 39.194.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
104 39.924.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
105 39.946.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
106 85.824.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
107 85.871.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
108 85.873.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
109 39.184.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
110 39187888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
111 39.194.888 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
112 33.503.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
113 33.609.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
114 33.705.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
115 35.204.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
116 39011666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
117 39.012.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
118 39.013.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
119 39.015.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
120 39.018.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
121 39.019.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
122 39.021.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
123 39.023.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
124 39.025.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
125 39.031.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
126 39.032.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
127 39.035.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
128 39.038.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
129 39.039.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
130 39.044.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
131 39.042.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
132 39.045.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
133 39.048.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
134 39.052.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
135 39.053.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
136 39055666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
137 39.058.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
138 39.059.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
139 39063666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
140 39065666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
141 39068666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
142 39069666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
143 39.108.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
144 39121666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
145 39.125.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
146 39.128.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
147 39.129.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
148 39.044.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
149 39.132.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
150 39.134.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
151 39.135.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
152 39.138.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
153 39139666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
154 39.145.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
155 39.148.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
156 39.152.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
157 39.153.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
158 39.159.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
159 39162666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
160 39163666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
161 39164666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
162 39165666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
163 39169666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
164 39.172.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
165 39.173.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
166 39177666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
167 39.178.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
168 39.182.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
169 39.183.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
170 39.185.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
171 39.198.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
172 39.918.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
173 39961666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
174 39.941.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
175 39.964.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
176 85.821.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
177 85.824.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
178 85.852.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
179 85857666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
180 85860666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
181 85879666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
182 85.891.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
183 85.894.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
184 85.887.666 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
185 3914.68.68 2.500.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
186 3901.86.86 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
187 3904.86.86 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
188 3905.86.86 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
189 3914.86.86 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
190 3917.86.86 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
191 39.046.688 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
192 39.146.688 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
193 39.176.688 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
194 33.708.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
195 39.018.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
196 39.028.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
197 39.038.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
198 39.048.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
199 39.058.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
200 39.068.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
201 39.108.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
202 39.128.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
203 39.138.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
204 39.148.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
205 39.158.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
206 39.168.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
207 39.178.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
208 39.188.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
209 39.198.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
210 39.198.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
211 39.928.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
212 39.968.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
213 85.878.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27
214 39.118.866 2.000.000 Sim Gphone STK Máy AVIO A27

*** Lưu ý : Thủ tục đăng ký sử dụng gphone vnpt :

  • Đối với cá nhân,khách hàng cần chuẩn bị chứng minh thư nhân dân
  • Đối với công ty,tổ chức: Khách hàng cần giấy phép kinh doanh, dấu + chữ ký đóng trên hợp đồng.
  • => Thủ tục đơn giản, đăng ký sử dụng là được làm luôn trong ngày.

*** Hình ảnh máy avio a27 được tặng kèm ( máy chất lượng tốt,bảo hành 12 tháng).

mau gphone lap sim stk

Liên hệ ngay: 024 3991 8998 hoặc 0916 358 358 gặp Thủy để được tư vấn và mua sim gphone số đẹp nhất với giá đãi nhất.

Chuyên mục:
Tác giả: admintcnm