Số máy bàn tứ quý 9999, 8888 Hồ Chí Minh

Tháng Tám 26, 2020, 10:01 chiều

Simgphone.com cung cấp và lắp đặt số máy bàn tứ quý đẹp tứ 9999, 8888, 6666 và nhiều dạng số máy bàn đẹp khác trên khu vực Hồ Chí Minh. 

Số máy bàn đẹp làm hotline cho công ty, cửa hàng thể hiện đẳng cấp, sự chuyên nghiệp  và gây ấn tượng mạnh đối với khách hàng cũng như đối tác, đối thủ cạnh tranh

so dien thoai ban tu quy 9999

Một vài dạng số máy bàn tứ quý đẹp

0283 509 8888 29 triệu
0283 602 8888 29 triệu
028 3885 8888 38 triệu

Ngoài ra còn rất nhiều dạng số máy bàn đẹp ( bao gồm cả loại không dây và có dây) đang chờ về nhà mới

028 3944 1819 2.5 triệu GPhone HCM
028 3611 1819 2.5 triệu GPhone HCM
02839 13 18 19 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM
028 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM
028 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM
028 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM
028 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM
028 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM
028 3912 1368 3.5 triệu GPhone HCM
028 3612 1368 3.5 triệu GPhone HCM
028 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM
028 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM
028 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM
028 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM
028 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM
028 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM
028 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM
028 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM
028 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM
028 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM
028 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM
028 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM
028 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM
028 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM
028 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM
028 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM
028 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM
028 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM
028 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM
028 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM
028 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM
028 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM
028 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM
028 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM
028 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM
028 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM
028 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM
028 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM
028 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM
02839 000 126 2.9 triệu GPhone HCM
02836 000 126 2.9 triệu GPhone HCM
02835 000 126 2.9 triệu GPhone HCM
02838 885 889 3.5 triệu GPhone HCM
0283 888 0990 5 triệu GPhone HCM
02838 880 881 3.5 triệu GPhone HCM
02838 884 885 3.5 triệu GPhone HCM
0283 888 3993 5 triệu GPhone HCM
0283 888 7997 5 triệu GPhone HCM
028 3886 7768 3.5 triệu GPhone HCM
028 388 45789 3.5 triệu GPhone HCM
028 388 23789 3.5 triệu GPhone HCM
028 3886 7789 3.5 triệu GPhone HCM
028 39 179 168 3.5 triệu GPhone HCM
028 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM
028 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM
028 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM
028 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM
028 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM
028 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM
028 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM
028 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM
028 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM
028 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM
028 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM
028 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM
028 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM
028 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM
028 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM
028 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM
028 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM
028 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM
028 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM
028 36 113 133 3.5 triệu GPhone HCM
028 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM
028 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM
02836 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM
028 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM
028 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM
028 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM
028 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM
028 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM
028 350 78910 3.9 triệu GPhone HCM
028 3600 6686 3.9 triệu GPhone HCM
028 3500 6668 3.9 triệu GPhone HCM
028 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM
02836 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
02839 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
02835 012 678 3.9 triệu GPhone HCM
02836 012 789 3.9 triệu GPhone HCM
028 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM
028 39 179 139 3.9 triệu GPhone HCM
028 390 88 390 4.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM
028 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM
028 39 139 159 4.5 triệu GPhone HCM
02839 088 188 4.5 triệu GPhone HCM
02835 300 600 5 triệu GPhone HCM
02835 300 700 5 triệu GPhone HCM
02835 300 900 5 triệu GPhone HCM
028 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM
028 3889 9883 5 triệu GPhone HCM
028 3884 7788 6 triệu GPhone HCM
028 3537 3939 7.5 triệu GPhone HCM
028 3500 3939 7.5 triệu GPhone HCM
028 3937 3939 7.5 triệu GPhone HCM
02838 789 333 7.5 triệu GPhone HCM
0283 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM
0283 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM
02836 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
02835 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
02839 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
028 3885 6688 8 triệu GPhone HCM
028 3503 6868 8 triệu GPhone HCM
028 3505 6868 8 triệu GPhone HCM
028 3880 6868 8 triệu GPhone HCM
028 3944 6868 8 triệu GPhone HCM
028 3884 3886 8 triệu GPhone HCM
028 3606 6868 8 triệu GPhone HCM
028 3884 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3889 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3878 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3944 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3890 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3893 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3536 8686 9 triệu GPhone HCM
028 3539 8989 12 triệu GPhone HCM
028 3885 8989 12 triệu GPhone HCM
028 3886 8989 12 triệu GPhone HCM
028 3882 8989 12 triệu GPhone HCM
028 3887 8989 12 triệu GPhone HCM
028 3539 8989 12 triệu GPhone HCM
028 35005 666 8 triệu GPhone HCM
028 38 933 999 12 triệu GPhone HCM
028 36066 888 12 triệu GPhone HCM
028 3893 0000 13 triệu GPhone HCM
028 3937 0000 13 triệu GPhone HCM
028 3968 0000 13 triệu GPhone HCM
028 3606 0000 13 triệu GPhone HCM
02839 131 888 15 triệu GPhone HCM
02839 121 888 15 triệu GPhone HCM
02839 136 888 15 triệu GPhone HCM
02839 138 999 15 triệu GPhone HCM
028 3888 3388 20 triệu GPhone HCM
028 3880 2345 16 triệu GPhone HCM
0283 8822 345 16 triệu GPhone HCM
028 3888 3838 16 triệu GPhone HCM
028 3893 6789 16 triệu GPhone HCM
028 3503 6789 16 triệu GPhone HCM
028 3880 6789 16 triệu GPhone HCM
028 3882 6789 16 triệu GPhone HCM
028 3890 6789 16 triệu GPhone HCM
028 3606 7777 16 triệu GPhone HCM
028 3893 7777 18 triệu GPhone HCM
028 3884 7777 18 triệu GPhone HCM
028 3900 7777 20 triệu GPhone HCM
028 3611 7777 20 triệu GPhone HCM
028 389 34567 19 triệu GPhone HCM
028 39 17 18 19 22 triệu GPhone HCM
02836 111 333 22 triệu GPhone HCM
02839 136 136 19 triệu GPhone HCM
028 3908 8999 16 triệu GPhone HCM
028 3900 8999 18 triệu GPhone HCM
028 388 45678 19 triệu GPhone HCM
028 350 34567 23 triệu GPhone HCM
028 3889 3889 18 triệu GPhone HCM
028 3611 3333 18 triệu GPhone HCM
028 36 112233 18 triệu GPhone HCM
028 3900 3333 18 triệu GPhone HCM
028 3612 3333 18 triệu GPhone HCM
028 3523 6666 20 triệu GPhone HCM
028 3503 6666 20 triệu GPhone HCM
028 3603 6666 20 triệu GPhone HCM
028 3885 6666 20 triệu GPhone HCM
028 3893 6666 20 triệu GPhone HCM
0283 888 6868 25 triệu GPhone HCM
028 360 11111 32 triệu GPhone HCM
02836 000 111 25 triệu GPhone HCM
02839 000 666 25 triệu GPhone HCM
028 36 111 888 29 triệu GPhone HCM
02835 012 345 29 triệu GPhone HCM
0283 507 8888 29 triệu GPhone HCM
0283 509 8888 29 triệu GPhone HCM
0283 602 8888 29 triệu GPhone HCM
028 3885 8888 38 triệu GPhone HCM

Danh sách số máy bàn có dây tại Hồ Chí Minh

02839 15 16 19 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02838 15 16 19 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02839 16 18 19 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02839 15 16 18 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02838 15 16 18 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02835 117 119 10 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02838 55 66 99 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 220k
02839 55 66 99 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 220k
028 3898 6789 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 330k
028 3513 6789 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 330k
028 3520 6789 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 330k
028 38 456 888 15 triệu Số cố định có dây Cam kết 220k
028 3511 7777 18 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
028 3930 7777 18 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
028 3843 7777 18 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
02839 35 35 35 20 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
02838 35 35 35 20 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
028 3838 3858 20 triệu Số cố định có dây Không cam kết
0283 8888 388 20 triệu Số cố định có dây Không cam kết
0283 8888 338 20 triệu Số cố định có dây Không cam kết
0283 888 8668 25 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02838 33 8899 28 triệu Số cố định có dây Không cam kết
0283 8383 888 30 triệu Số cố định có dây Cam kết 220k
028 3838 6898 20 triệu Số cố định có dây Không cam kết
028 3989 3989 25 triệu Số cố định có dây Không cam kết
02838 666668 25 triệu Số cố định có dây Cam kết 330k
02838 115 115 30 triệu Số cố định có dây Cam kết 550k
028 39 119 119 60 triệu Số cố định có dây Không cam kết
028 39 168 168 79 triệu Số cố định có dây Không cam kết
028 38 48 58 68 499 triệu Số cố định có dây Không cam kết

Thủ tục đăng ký số máy bàn tại Hồ Chí Minh

+ Đối với cá nhân : Cần chứng minh thư hoặc thẻ căn cước

+ Đối với doanh nghiệp : Cần đăng ký kinh doanh ( mã số thuế) + Chữ ký đại diện doanh nghiệp + Dấu cơ quan

Quy trình đăng ký số máy bàn tại HCM

+ Quý khách chọn số máy bàn theo ý muốn trong bảng số hoặc liên hệ hotline 0916358358 để tìm số theo ý muốn

+ Liên hệ tổng đài lắp đặt số máy bàn HCM 0916358358 để kiểm tra tình trạng số . Quý khách sẽ được tư vấn thủ tục lắp đặt, thời gian triển khai, ….

+ Nhân viên Simgphone.com sẽ tiến hành làm hợp đồng và lắp đặt tại địa chỉ được Quý khách chỉ định trước

+ Bàn giao số máy bàn và thu phí.

+ Kết thúc

 

Tác giả: MR Hung

1 phản hồi